Pratik Eğitimler

Yapılan her faaliyette eğitmenlerle yeni üyeler usta-çırak ilişkisiyle bilgilerini paylaşırlar.  Her eğitimde ortalama 6 üyeye bir eğitmen düşer ve ciddi eğitimlerde bu oran 3:1e düşebilir. Her faaliyet sonunda eğitimin değerlendirildiği faaliyet toplantısı yapılır. Bu toplantılarda eğitmenler eğitimin durumu hakkında bilgi verirler, yeni üyelerde gördükleri eksiklikleri vurgularlar. Yeni üyeler ise eğitim hakkında iyi ve kötü eleştiriler yaparlar. Her görüş  tartışılır, eksik olunan konular üzerinde durulur. Ve faaliyet değerlendirmesi yazılan her eğitim faaliyeti raporunun sonuna eklenir.

Kış Dönemi
  • Yürüyüş
  • Yaz Kampçılığı
  • Kış Kampçılığı
  • Kış Teknik
Bahar Dönemi
  • İp İnişi
  • Emniyet Alma
  • Spor Tırmanış
  • Malzeme Yerleştirme
  • Kaya Final