Bahar Dönemi Teorik Dersleri

Kaya Tırmanışı I
– Genel tırmanış stilleri (Ekspedisyon, Alpin, Ferrata)
– Kaya tırmanış stilleri
– Tırmanış dereceleri
– Emniyet aleti çeşitleri
– Tırmanıcı emniyet alma aletleri
– Tırmanmaya yardımcı araç gereçler
– Güvenlik tedbirleri
– Düğümler
– Spor tırmanış teknikleri ve uyulması gereken kurallar

Kaya Tırmanışı II
– Emniyet noktalarının amacı
– Yapay ve doğal emniyet noktaları
– Yapay emniyet noktalarının çalışma prensipleri ve kullanımları (detaylı)
– Malzeme çeşitlerinin birebir gösterimi ve özelikleri
– Emniyet aletlerinin çalışması ve kullanımı (detaylı)
– İp iniş prosedürü (bütün prosedür gerçek malzemelerle gösterilerek anlatılır)

Kaya Tırmanışı III
– Kayada istasyon kurma teknikleri
– İdeal istasyon özellikleri
– Geleneksel tırmanış prosedürü (bütün prosedür gerçek malzemelerle gösterilerek anlatılır)
– Lider çıkış ve artçı alma
– Geleneksel tırmanış teknikleri (Tek ip, Çift ip, İkiz ip) ve özellikleri
– Tırmanış sırasında haberleşme
– Genel tırmanış prosedürü
– Faaliyet için malzeme belirleme
– Teknik rota için hazırlık aşamaları

Harita-Pusula
– Faaliyetler için kullanılan harita çeşitleri
– Harita özellikleri
– Dağda harita kullanımı
– Pusula çeşitleri
– Pusula kullanımı(sınıfta birebir gösterilerek anlatılır)
– Kerteriz alma, kerteriz takip etme, harita üzerinde pusula açısı ayarlama

İlk Yardım
– Acil durumda ilk yapılması gerekenler
– Kazazedenin durumunun belirlenmesi
– Yapılacak ilk müdahale
– Kanama şekilleri ve müdahalesi
– Uzuv kopması
– Cisim batması
– Dağ kazalarında müdahale şekilleri
– Hastanın taşınımı
– Kemik kırıkları ve müdahalesi
– Hipotermi belirtileri ve tedavi şekilleri
– Soğuk ısırması ve tedavisi
– Yanma çeşitleri ve dereceleri ve tedavisi ve ilk yardımı
– Donma çeşitleri ve dereceleri ve tedavisi ve ilk yardımı
– Faaliyet için ilk yardım çantası hazırlanması
– Doğada ilk yardım teknikleri
– Kar körlüğü nedenleri ve tedavisi
– Dehidratasyon nedenleri ve tedavisi
– Akut dağ hastalığı, beyin ve akçiğer ödemi hakkında bilgi ve tedavisi

Dağcılık Tarihi

Dağcılık Etiği

Dağ Kazaları
– Geçmişten günümüze detaylı dağ kazaları, sebepleri ve sonuçları
– Kazalarda subjektif ve objektif nedenler
– Dağ kazalarını önlemek

Kaya Tırmanışı IV
– Diğer kaya derslerinde işlenen önemli konular tekrar anlatılır
– İp prosedürüne ağırlık verilir