SSS

Kulüp Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1) Dağcılık pahalı bir spor mu?

  • İTÜDAK bütün teknik malzemeleri ve çadırları üyelerine tahsis etmektedir. Kişisel malzemelerin üyelerin edinmesi beklense de kulüp içindeki paylaşımla malzeme eksikleri giderilmektedir. İTÜDAK dağcılığın malzeme sporu olmadığını savunmaktadır.

2) Dağcılığa fiziksel olarak uygun muyum?

  • Temel eğitim sürecinde fiziksel uygunluktan çok motivasyon gerekmektedir. Eğitim sonrası kişiler dağcılığın hangi branşıyla, ne derecede uğraşacaklarını kendileri belirlerler. Dağcılık faaliyetlerinde herkese uygun fiziksel ve mental zorluk dereceleri mevcuttur(zirve yürüyüşlerinden teknik tırmanışlara).

3) Dağcılık tehlikeli bir spor mudur?

  • İTÜDAK eğitim programı dağcılık tekniklerinin doğru öğrenilmesi ve riskin minimize edilmesi üzerine kuruludur. Eğitimini bitirmiş olan üyelerin yapacağı faaliyetler kişinin tecrübesi göz önünde bulundurularak değerlendirilir(Yürütme Kurulu Tarafından). Mevsim, rota ve kişinin tecrübesi göz önünde bulundurulur; kişinin faaliyette kendini riske atmayacağına karar verilir ise faaliyet onaylanır.

4) Kulübün eğitimlerine nasıl dahil olabilirim?

  • Kış veya bahar döneminde; gerçekleştirilen teorik derslere -teorik derslere %70 devam zorunluluğunu göz önünde bulundurduğumuzda ise en geç üçüncü teorik dersten itibaren- katılarak kulüp eğitimlerine dahil olabilirsiniz.