Kış Dönemi Pratik Eğitimleri

Yürüyüş

Genellikle Gebze-Ballıkayalar bölgesinde sabah saat 9 sularında başlayan 8-10 km lik bir yürüyüş gerçekleştirilir ve akşamüzeri  17 civarında yapılan faaliyet toplantısıyla eğitim bitirilir.  Parkurun büyük bir kısmı yol olmayan arazidir ve dağ koşullarına benzetilmeye çalışılır. Yürüyüş sırasında insanlardan derste anlatılan bilgilerin pratiği istenir. Yürüyüş sırasında giyim şekilleri, sıvı alımı, beslenme, ekip düzeni hakkında bilgiler verilerek eğitim sürdürülür.  Her eğitmen yeni üyelerle yakından ilgilenir ve kulüp arkadaşlığı ilk pratik eğitimlerden sonra pekişmeye başlar.

Yaz Kampçılığı

Kocaeli- Menekşe yaylasında 1 gece 2 gün olarak gerçekleştirilir. Yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüş sonunda kamp alanına varılır. Eğitimin temel amacı çadır kurma ve toplama pratiği, fırtınada çadır kurma ve toplanmasının gösterilmesi, çadır içi yaşam, kamp düzeni, faaliyet boyunca beslenme alışkanlığı, çantalarla yürüyüş sırasında kondisyon kazandırma, faaliyete getirilecek malzeme çeşitleri ve kamp temizliği konularının pratiğinin yapmaktır. Kamp toplandıktan sonra bütün çantalar döktürülüp, faaliyet için verimsiz ve tehlikeli (çelik tencere, porselen yada cam bardak kavanoz, gereğinden fazla yiyecek) olan ürünlerin getirilmemesi tekrar vurgulanır. Yürüyüşe başlarken giyilen giysilerin etkileri hakkında tekrar bilgilendirilir ve yürürken vücut sıcaklığını belli bir düzeyde tutmanın yöntemlerini öğrenirler. Bu eğitimden sonra üyeler ortalama bir faaliyet için  yeteri kadar yiyeceği, suyu, yakıtı planlayabilirler, teknik olmayan bir rotayı yaz koşullarında bitirebilirler.

Kış Kampçılığı

Uludağ- Wolfram madeni bölgesinde 1 gün 2 gece olarak yapılır. 3 saatlik kar üzerinde bir yürüyüşle kamp alanına varılır. Eğitimin temel amacı kış koşullarında çadır içi düzen, kar eriterek su yapma, sıcak sıvıyla ısınma alışkanlığı edinmek,  kar mezarı, kar mağarası ve iglo yapımı, acil durum ve planlı bivak şekilleri, kazma ile yürüyüş pratikleri, kamp yeri kurulumu ve kar duvarı pratikleridir. Her üye  teker teker kazma ile eğimli yamaçta dengeli ve güvenli yürüyüş tekniklerinin pratiğini eğitmeninin onayını alana kadar yapar. Gece ise  gündüz hazırlanılan kar mezarlarında her üye  bivaklarda  15 dakika geçirir. Bu sırada sıcak sıvı alıp vücut ısısını dengelemeye çalışır.

Kış Teknik Eğitimi

Niğde Aladağlarda 3 gece 4 gün olarak yapılır. Önceki 3 pratik faaliyetin 2sine gelmeyen Kış Teknik Eğitimine katılamaz. 2-3 saatlik kış koşullarında bir yürüyüşle kamp alanına varılır. Eğitimin temel amacı kar emniyet şekillerini, hızlı emniyetleri, kazma düşüşü, kramponla yürüyüş tekniklerini ve dülferle kar babasından inişi öğretmektir. Bunların yanında eğitim boyunca kış kamçılığında  gösterilen, kazmayla yürüyüş teknikleri, kamp kurulumu, kar duvarı yapımı, kar eritme, kış koşullarında çadır içi düzen gibi konular pekiştirilir. Eğitim sırasında her üye deadman, kar kazığı ve kazma emniyetlerini teker teker ve tek başına yapar. Eğitmenler bu emniyetleri üzerine yük vererek test eder. Testten geçemeyen emniyet noktası tekrar yaptırılır. Yine her üye tek tek hızlı emniyet şekillerini ip üzerinde yük varken uygular ve öğrenir. Eğimli bi yamaçta kar babası yapılır ve her üye bu kar babasından ip ile iner. Dülfer, doğada hiçbir  emniyet malzemeniz yokken sadece ip ile inişi sağlar. Kramponla yürüyüş teknikleri gösterilir ve uygulanır. Faaliyet sırasında yaşanabilecek her düşüş şekli için kazma ile durma eğitimi verilir. Her üye her şekilde düşüşü başarıyla yapıp en kısa mesafede durana kadar bu eğitimden geçemez.  Kazma düşüşü eğitimini verememiş hiç kimse eğitimini bitirip İTÜDAK adı altında faaliyete gidemez.Eğitim boyunca her üye güvenlik ekipmanlarını takmak zorundadır.