Bahar Dönemi Pratik Eğitimleri

İp İnişi

İTÜ Ayazağa Kampüsünde Bahar Yarıyılının başında yapılır. Her üye 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından, her iniş malzemesiyle minimum ikişer kez iniş yapar. Eğitim sırasında her üye ve eğitmen kask, kemer, perlon gibi güvenlik malzemeleriyle donanır. Üyeler iniş sırasında 2 eğitmen tarafından izlenir. İnişleri yardım almaksızın ve hatasız şekilde yapmadan eğitimleri bitmez.Eğitim boyunca her üye güvenlik ekipmanlarını takmak zorundadır.

Emniyet Alma

İTÜ Merkez Spor Salonu Tırmanış Duvarında gerçekleştirilir. Eğitim sırasında eğitmen ve eğitim alanlar güvenlik malzemelerini giymek zorundadırlar. Bu eğitimin amacı tırmanış sırasında tırmanıcının emniyetinin güvenli bir şekilde alınmasını kavratmaktır. Eğitim sırasında  eğitmenlerden biri lider ve üstten emniyetli şekilde tırmanır. Diğer eğitmen, emniyet alan kişinin doğruluğunu kontrol eder. Olası bir düşüş anını deneyimlemeleri için lider tırmanıcı  emniyetçiye haber vermeden düşer ve emniyetçinin düşüş sırasında ipi kilitlemesi kontrol edilir. Eğitim boyunca her üye güvenlik ekipmanlarını takmak zorundadır.

Spor Tırmanış

Kocaeli-Ballıkayalarda tek gün olarak yapılır. Önceki iki eğitimin tekrarı yapılır. Grup ikiye ayrılır. Birinci grup kolay rotalarda kaya tırmanışına giriş yaparlar. Emniyetleri yine yeni üyeler tarafından alınır ve her tırmanıcı çiftinin başında bir eğitmen bulunur. Diğer grup ise her emniyet malzemesiyle 2×50 şer metre olmak üzere toplam 6 iniş yapar. Sonra gruplar yer değiştirilir. Eğitim boyunca her üye güvenlik ekipmanlarını takmak zorundadır.

Malzeme Yerleştirme

Eskişehir-Karakayalarda 2 günlük olarak yapılır. malzemlerin özellikleri ve nasıl kullanılacağı anlatılır. 3er kişilik gruplara ayrılarak teknik mazlemelerin yerleştirilmesi çalışılır. her grubun başında bir eğitmen durur. ara emniyet ve istasyon kavramlar anlatılır. her gruptan en az 2 tane istasyon kurması istenir.herkese kendi kurdukları  istasyonlardan ip inişi yaptırılır. dülfer tekniği gösterilir. ip inişi kusursuz olana kadar tekrarlanır. Eğitim boyunca her üye güvenlik ekipmanlarını takmak zorundadır.

Kaya Teknik

Isparta-Dedegölde 4 günlük olarak yapılır. Malzeme yerleştirme tekrarı yapılır. herkesten her malzeme çeşidinden en az 5 tane yerleştirmesi istenir. ip inişi pratiği yapılır. ATC, Yarım kazık, Sekizli kullanılarak inişler yapılır. üstten emniyetli tırmanış ve lider tırmanış anlatılır. emniyet alma pratiği yaptırılır. istasyon kurma çalışılır. her gruptan en az 5 tane istasyon kurması istenir. çok ip boylu tırmanış prosedürü anlatılır. eğitmen eşliğinde herkese 2 ip boyu tırmanış yaptırılır. tırmanış komutlarının nasıl olması gerektiği anlatılır.Eğitim boyunca her üye güvenlik ekipmanlarını takmak zorundadır.